SK | EN

Ponuka

Semináre k platnej národnej a európskej  legislatíve vo vybraných právnych oblastiach
(prehľad a výklad prijatých právnych predpisov ako aj zmien v platnej národnej a európskej  legislatíve)

Špecializované semináre pre vybrané odvetvia práva
(celkový prehľad právnej úpravy v danom odvetví práva, aktuálne trendy ako aj otázky aplikačnej praxe, case study)

Právnické konferencie a  workshopy pre domácich a zahraničných akademikov i praktikov (odborné diskusie a prednášky na vybrané témy, zdieľanie a výmena informácií, poznatkov, návrhy projektov spolupráce)

Certifikované semináre pre študentov a absolventov na prehĺbenie a rozšírenie vedomostí vo vybraných právnych oblastiach
(pripravujeme)

Semináre na Vami požadovanú tému z vybranej oblasti práva
(ELA ACADEMY Vám v súlade s  požiadavkami  a potrebami Vašej spoločnosti zabezpečí odborný seminár)

Semináre k diplomatickému styku a protokolu
(ELA ACADEMY ponúka podrobný prehľad pravidiel diplomacie a protokolu pre študentov, ale aj zamestnancov, ktorí v rámci svojej profesie prichádzajú do styku so zahraničnými návštevami, vysokými štátnymi predstaviteľmi alebo sa zúčastňujú rokovaní a zasadnutí v medzinárodných inštitúciách.

Príprava na prijímacie pohovory na právnické fakulty
(pripravujeme)