SK | EN

Online prihláška


Na základe vašich údajov Vám bude zaslaná FA na emailovú adresu, ktorú je potrebné uhradiť bankovým prevodom.
Do poznámky uveďte Vaše meno, prípadne názov firmy.

  • súhlasím so spracovaním osobných údajom v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z.v znení neskorších právnych predpisov
  • súhlasím s obchodnými podmienkami uvedenými na stránke