SK | EN

O nás

Spoločnosť ELA - European Law Association bola založená za účelom podpory a rozvoja právneho vzdelávania a zároveň efektívneho poskytovania komplexných konzultačných služieb v Slovenskej republike. Spoločnosť tvorí jeden komplex zložený z divízií, ktoré sa navzájom podporujú a dopĺňajú, ELA ACADEMY a ELA CONSULTING.

ELA - European Law Association je modernou a dynamickou spoločnosťou ponúkajúcou inovatívne služby využívanie ktorých, sa po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie stáva neodmysliteľnou súčasťou perspektívneho fungovania súkromných ako aj verejných subjektov na slovenskom trhu a súčasne na trhu medzinárodnom.   
        
ELA ACADEMY ponúka širokú škálu možností vzdelávania v rôznych právnych  oblastiach, ktoré je možné prispôsobiť potrebám našich klientov na základe ich požiadaviek.

ELA ACADEMY oslovuje akademikov, praktikov, študentov, ako aj širokú verejnosť, pričom vytvára priestor na odborné diskusie, precízne štúdium či zvyšovanie právneho povedomia.
Jedinečnosť ELA ACADEMY spočíva v komplexnom prístupe k právnemu vzdelávaniu, najmä v kontexte právnej úpravy Európskej únie.

ELA CONSULTING vypĺňa medzeru na slovenskom trhu v oblasti právneho a podnikateľského poradenstva. V súčasnosti zabezpečujú funkciu konzultačných spoločností v Slovenskej republike predovšetkým advokátske kancelárie. V zahraničí však konzultačné spoločnosti nadobúdajú odlišný význam, najmä z dôvodu ich odlišného predmetu činnosti, čo im v oblasti odborných konzultácií umožňuje dosahovať vyššiu kvalitu služieb.

Cieľom ELA CONSULTING je zaviesť trend poskytovania fundovaných konzultácií priamo konzultačnými spoločnosťami aj na Slovensku.