SK | EN

ELA Consulting

ELA CONSULTING sa sústreďuje na poradenstvo v oblasti medzinárodných a európskych záležitostí.
Spoločnosť ponúka kompletné poradenstvo, konzultačné služby, monitorovacie služby ako aj analytické služby v určitých oblastiach práva.

ELA CONSULTING monitoruje aktuálny stav ako aj predpokladané zmeny v legislatíve Slovenskej republiky, v legislatíve členských štátoch EÚ a v legislatívnych predpisoch EÚ.

ELA CONSULTING poskytuje kompletný konzultačný servis obchodným spoločnostiam a iným subjektom, potrebný pre dosiahnutie ich cieľov a úspechov. Spoločnosť je pre svojich klientov schopná flexibilne reagovať v prispôsobovaní firemných postupov a politík právnej úprave EÚ, a to prostredníctvom analýz vývoja právnych noriem EÚ, ich implementácie a aplikácie do legislatívy Slovenskej republiky.

ELA CONSULTING zabezpečuje poskytovanie služieb na vysokej úrovni prostredníctvom  tímu odborníkov, ktorého hlavným cieľom je úspešne plniť požiadavky klientov, ponúkať im kvalitné riešenia, a tým im poskytnúť servis smerujúci k vzájomnej spokojnosti.

Činnosť našej spoločnosti zahŕňa široké spektrum služieb v oblasti právnych konzultácii, ekonomického a podnikateľského poradenstva na lokálnej, európskej aj medzinárodnej úrovni.

ELA CONSULTING monitoruje judikatúru Európskeho súdneho dvora a tak je schopná promptne reagovať na aktuálne vzniknuté ako aj predpokladané problémy aplikačnej praxe v súvislosti s uplatňovaním európskych právnych predpisov.