SK | EN

ELA ACADEMY bola založená s cieľom vytvoriť fórum pre rozvoj právnej vedy a vzdelávania na európskej úrovni. Filozofiou ELA ACADEMY je spolupráca akademickej obce s právnikmi pôsobiacimi v stavovských organizáciách, v súkromnom ako aj vo verejnom sektore, a to na poli konferencií, workshopov a seminárov k aktuálnym témam národného, európskeho a medzinárodného práva.


Máte otázky týkajúce sa našich služieb? Neváhajte nás kontaktovať.


ELA CONSULTING sa sústreďuje na poradenstvo v oblasti medzinárodných a európskych záležitostí. Spoločnosť ponúka kompletné poradenstvo, konzultačné služby, monitorovacie služby ako aj analytické služby v určitých oblastiach práva. Monitoruje aktuálny stav ako aj predpokladané zmeny v legislatíve Slovenskej republiky, v legislatíve členských štátoch EÚ a v legislatívnych predpisoch EÚ.